Reģistrācija

Lūdzu aizpildiet kontaktinformāciju

Piekrītu, ka mani personas dati tiek izmantoti ( atzīmēt ar “x”) ar mērķi:

Neiebilstu, ka augstāk minētā mērķa/mērķu sasniegšanai ar mani sazināsies, un apliecinu, ka savus personas datus sniedzu brīvi un apzinos, ka šāds pienākums man nav noteikts ar likumu vai līgumu. Apzinos, ka gadījumā, ja nepiekritīšu sniegt savus personas datus vai vēlēšos atsaukt savu piekrišanu, tas neietekmēs manas tiesības saņemt standarta piedāvājumus un pakalpojumus, kādus attiecīgajā brīdī piedāvā Uzņēmums.

Kādos jautājumos ar mani sazināsies?
Uzņēmums var sazināties ar Jums, izmantojot norādītos datus, kā arī tos datus, kuri jau iepriekš ir nodoti Uzņēmuma rīcībā, lai noskaidrotu Jūsu aktuālās vēlmes, viedokli par Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai, lai aktualizētu tā rīcībā esošo informāciju, kā arī informētu par aktuālajiem piedāvājumiem. Pamatā uzņēmums ar jums sazināsies izmantojot epastu.

Kur es varu uzzināt vairāk?
Jums ir tiesības vērsties pie Uzņēmuma pārstāvja, lai saņemtu visu informāciju, kas par Jums atrodas Uzņēmuma rīcībā, sazinoties ar Uzņēmuma administratori pa e-pastu HonoredGuest@rrg.lv  vai tālruni 67221188.

Kā es varu atteikties no ziņu saņemšanas?
Jums ir tiesības vērsties pie Uzņēmuma, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, ar lūgumu labot vai dzēst neprecīzus vai novecojušus datus, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu izmantošanai. Jums ir tiesības prasīt datu izmantošanas ierobežošanu, tiesības iebilst pret personas datu izmantošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Cik ilgi uzglabās manus iesniegtos datus?
Paredzamais personas datu glabāšanas laiks norādītā mērķa sasniegšanai ir visu „Honored Guest” kartes derīguma laiku. Personas datus paredzēts nodot Uzņēmuma pilnvarotiem darbiniekiem. Personas datus nav paredzēts nodot jebkādai trešajai personai.

Personas datu pārzinis - SIA „Rosinter Restaurants” , reģistrācijas Nr. 40003567589, adrese: Kaļķu iela 6 Rīga, LV -1050, e-pasts HonoredGuest@rrg.lv; tālruņa Nr. 67221188 Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkts;

sākot no 2018.gada 25.maija -Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts.